Keirons Vinterseminar: Selvledelse

Når omgivelsene er i rask endring trenger vi ledere som står for noe, som vi har tillit til og som viser retning. Utfordringen er å finne tid til å reflektere over eget ståsted både i enkeltsaker og i rollen som leder. Å prioritere tid til selvrefleksjon, handler om selvledelse – og det blir temaet for årets vinterseminar.

I tett samarbeid med maleren Helene Knoop tilbyr vi et opplevelsesrikt program hvor vi ser nærmere på kunsten å lede seg selv. Det blir spennende faglige innspill og kunstneriske perspektiv som kombineres med refleksjoner over eget lederskap – slik at du får best mulig utbytte av dagen.

Steinar Bjartveit: Med Apollons muser som kompass

Magnus Huth: Lucretia – vekst gjennom krise

Helene Knoop: Ledererens selvbilde – sett med portrettmalerens blikk

Heidi Elisabeth Minde: Hvordan frykt hindrer suksess

Vinterseminaret foregår som alltid i fantastiske vinteromgivelser på Grefsenkollen på Vismennenes Dag. En liten del av seminaret vil foregå utendørs, så alle anbefales å ha med, og på, seg varme klær. Det serveres en flott 2-retters lunsj.

Vi har begrenset antall plasser på seminaret, så her er det førstemann til mølla – velkommen!